Kultur og tradisjon

Kjellbakk, et småbruk ved svenskegrensa

Et liv nærmere og mer i pakt med naturen

Elva, eller elvene har alltid vært en livsnerve i Trysil og for de andre bygdene her i øst. Vann, skog og jakt har vært bærebjelker i hverdag og fest. Elva har vært transport middel for mennesker og dyr,  så vel som tømmertransport og matauk. Små og store elver har ledet tømmeret til havner og fabrikker som ligger ved elvenes utløp. Transporten av skogens gull fulgte årstidene.

Elver og bekker har gitt matauk gjennom fiske, et kjærkomment tilskudd til det daglige kosthold hver hvor jorda ofte er skrinn, vekstsesongen kort og vinteren ditto lang.

Elvene har alltid bidratt til livsgrunnlaget for samfunnet, slik de også er det i dag. Bildet viser Gofloen i Østre Grøna like ved Østby og Kjellbakk

De store vassdragene

Trysilelva går tvers gjennom Trysil fra nord, grensa mot Engerdal, til sør, der den renner ut ved Longflon og svenskegrensa. Engentlig strekker vassdraget seg fra i grunnen fra områdene rundt Femund, like ned til Gøteborg og Kattegat. Den skifter navn flere ganger avhenig av kommune og land, og det siste stykke inn mot Gøteborg bærer den navnet Gøtaelv.  Faktisk så er Trysilelva en del av Skandinavias største vassdrag, både i lengde og nedbørsfelt. Som en av to elver i Trysil starter og slutter den i Sverige.

Copyright @ All Rights Reserved